Nejčastější dotazy

O ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU „Věrnostní program lékáren PharmaPoint“ s podnázvem Zdraví o krok blíž

Co je „Věrnostní program lékáren PharmaPoint“?

Věrnostní program lékáren PharmaPoint je zákaznický věrnostní program, který přináší nové, zajímavější a výhodnější benefity pro všechny jeho členy včetně možnosti sledování vzájemného působení léků nakoupených po předložení věrnostní karty, kterou zákazník v rámci svého členství ve Věrnostním programu lékáren PharmaPoint při své registraci získává.

Proč se stát členem Věrnostního programu lékáren PharmaPoint?

Věrnostní program lékáren PharmaPoint vám přináší řadu zajímavých výhod a benefitů. Můžete se těšit na širokou nabídku zboží za speciální zvýhodněné ceny a pravidelné akční nabídky. Další výhodou jsou individualizované slevové kupony na vybrané produkty, kterými jsou členové odměňováni za své nákupy. Tyto všechny výhody jsou určeny jen pro členy tohoto věrnostního programu. Není-li určeno jinak, za každý nákup volně prodejného sortimentu v zapojených lékárnách PharmaPoint získáte na vaše osobní konto 2 % z hodnoty nákupu volně prodejného sortimentu. Tato hodnota je okamžitě přeměněna do stejného počtu bodů a na vaše osobní konto připsána. Při nákupu v lékárnách PharmaPoint zapojených do Věrnostního programu lékáren PharmaPoint je možné tyto body čerpat na volně prodejný sortiment (vyjma počáteční kojenecké výživy) a na léky nijak nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pro účely využití bodů při nákupu se 1 bod = 1 Kč. Provozovatel si vyhrazuje možnost stanovit jiná pravidla pro ekvivalent bod/Kč.

Další výhody naleznete na www.vernostniprogram.pharmapoint.cz.

Kde najdu jednoduše přehled lékáren PharmaPoint zapojených do Věrnostního programu lékáren PharmaPoint?

Přehled zapojených lékáren naleznete na www.vernostniprogram.pharmapoint.cz.

JAK SE STÁT ČLENEM NOVÉHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU?

Jak se mohu stát členem Věrnostního programu lékáren PharmaPoint?

Pro zapojení do Věrnostního programu lékáren PharmaPoint, v rámci něhož získávají členové věrnostní kartu, je nutné na lékárně PharmaPoint zapojené do tohoto věrnostního programu vyplnit registrační formulář, na jehož základě vám bude zpravidla ihned vydána platná plastová věrnostní karta. Podmínky pro možnost stát se členem Věrnostního programu lékáren PharmaPoint naleznete ve Všeobecných podmínkách věrnostního programu lékáren PharmaPoint umístěných na www.vernostniprogram.pharmapoint.cz nebo k dispozici v lékárnách PharmaPoint zapojených do tohoto programu. Výhodou je možnost zapojit do Věrnostního programu lékáren PharmaPoint také nezletilé děti, které jsou připojeny ke svému zákonnému zástupci. Dbáme striktně na ochranu osobních údajů, se kterými pracujeme pouze pro účely Věrnostního programu lékáren PharmaPoint a pouze na základě souhlasu, který nám v rámci registrace a v průběhu vašeho členství udělíte. Získáním členství získáváte kromě věrnostní karty také přístup do vašeho online osobního účtu.

MOŽNOSTI REGISTRACE DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Jakým způsobem se mohu registrovat do nového Věrnostního programu lékáren PharmaPoint?

Registraci je možné provést osobním vyplněním registračního formuláře v lékárnách PharmaPoint, které jsou do věrnostního programu zapojeny. Stačí přijít do kterékoli takové lékárny a vyplnit s pracovníkem lékárny registrační formulář. Dbáme striktně na ochranu osobních údajů, se kterými pracujeme pouze pro účely Věrnostního programu lékáren PharmaPoint a pouze na základě souhlasu, který nám v rámci registrace do Věrnostního programu Věrnostního programu lékáren PharmaPoint a v průběhu členství udělíte. Správně vyplněný a podepsaný formulář odevzdáte lékárníkovi u pokladny a ten vám vydá novou, ihned platnou věrnostní kartu. Věrnostní kartu není nutné již nijak dále aktivovat.

Může se zapojit do Věrnostního programu lékáren PharmaPoint celá rodina společně?

Je to samozřejmě možné. V takovém případě vzniká tzv. účet rodiny, jakmile se k členu Věrnostního programu lékáren PharmaPoint připojí byť i jen jedna další osoba (například se připojí další člen Věrnostního programu lékáren PharmaPoint na jeho žádost a/nebo člen Věrnostního programu lékáren PharmaPoint připojí své nezletilé dítě ke svému osobnímu účtu). Připojení se provede na registračním formuláři na jakékoliv lékárně zapojené do tohoto věrnostního programu. Člen Věrnostního programu lékáren PharmaPoint, k němuž se připojí další osoba nebo nezletilé dítě, se stává správcem účtu rodiny. Počet členů v účtu rodiny není omezen. Osoby mladší 18 let mohou být přidruženy k osobnímu účtu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, nezískávají věrnostní kartu.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ V PROGRAMU

Jak mohu ukončit členství ve Věrnostním programu lékáren PharmaPoint?

Pokud již nechcete být členem věrnostního programu, je možné zaslat písemnou a podepsanou žádost o ukončení členství poštou do sídla společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K pérovně 945/7, Praha 10- Hostivař, PSČ 102 00 nebo naskenovanou e-mailem na adresu pharmapoint@phoenix.cz. Více informací naleznete ve Všeobecných podmínkách věrnostního programu lékáren PharmaPoint umístěných na www.vernostniprogram.pharmapoint.cz nebo k dispozici v lékárnách PharmaPoint zapojených do tohoto programu. Ukončení členství je též možné osobně nahlásit v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu. Ukončením vašeho členství se již nebudete moci přihlásit ke svému online osobnímu účtu a zaniká vám nárok na využití bodů, které se na vašem bonuskontu budou ke dni ukončení členství nacházet. Deaktivace osobního účtu současně znamená, že budete odhlášeni ze všech e-mailových rozesílek a newsletterů. Po zrušení vašeho členství se vaše věrnostní karta též deaktivuje.

Mohu požádat o vynětí z účtu rodiny a zůstat členem Věrnostního programu lékáren PharmaPoint?

Pokud již nechcete být členem účtu rodiny, je možné zaslat písemnou a podepsanou žádost o ukončení poštou do sídla společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K pérovně 945/7, Praha 10- Hostivař, PSČ 102 00 nebo naskenovanou e-mailem na adresu pharmapoint@phoenix.cz. Více informací naleznete ve Všeobecných podmínkách věrnostního programu lékáren PharmaPoint umístěných na www.vernostniprogram.pharmapoint.cz nebo k dispozici v lékárnách PharmaPoint zapojených do tohoto programu. Ukončení účasti v účtu rodiny je též možné osobně nahlásit v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu.

ZÁKAZNICKÁ VĚRNOSTNÍ KARTA

K čemu slouží zákaznická věrnostní karta?

Věrnostní karta má podobu plastové kartičky (o velikosti bankovní karty), která slouží k identifikaci zákazníka jako člena Věrnostního programu lékáren PharmaPoint. Plastovou kartu zákazník předkládá při každém nákupu v lékárnách PharmaPoint zapojených do věrnostního programu. Po jejím předložení při nákupu volně prodejného sortimentu dojde k načtení bodu na vaše osobní konto nebo na konto správce rodinného účtu, jejímž jste členem. Na zadní straně věrnostní karty je uveden unikátní čárový kód (třináctimístný). Osoby mladší 18-ti let mohou být pouze připojeny k věrnostní kartě svého zákonného zástupce, svou vlastní věrnostní kartu nedostávají.

Jak postupovat při ztrátě věrnostní karty?

Jakmile zjistíte ztrátu věrnostní karty, nahlaste tuto událost v kterékoli PharmaPoint lékárně zapojené do věrnostního programu. Původní věrnostní karta bude zablokována, PharmaPoint lékárna vám vydá kartu novou, kterou spáruje s vaším osobním účtem.

Jak získat po ztrátě novou věrnostní kartu?

Pokud jste nahlásili ztrátu věrnostní karty, můžete si vyzvednout novou v lékárně PharmaPoint, v níž jste ztrátu nahlásili nebo v lékárně.

BENEFITY ZÁKAZNICKÉHO PROGRAMU

Jaké benefity a výhody přináší nový věrnostní program svým členům?

 • Speciální zvýhodněné ceny a pravidelné akční nabídky.
 • Sběr bodů s možností čerpaní při placení na volně prodejný sortiment a sortiment nijak nehrazený z veřejného zdravotního pojištění.
 • Individuální slevové kupony podle konkrétních potřeb každého člena. 
 • Internetový klientský portál s kompletním přehledem zakoupených léků a slev apod. 
 • Odbornou kontrolu vzájemného působení léčiv a případných rizik plynoucích z užívání.
 • Zapojení více osob do jednoho účtu rodiny, sledování lékových interakcí všech členů v rámci účtu rodiny.
 • Komunikace s Vámi bude probíhat především elektronicky (přes osobní internetové konto nebo e-mailem) nebo prostřednictvím SMS.

Co jsou speciálně zvýhodněné ceny?

Ceny představují další cenová zvýhodnění na vybraný sortiment lékáren. Platí pouze pro držitele věrnostní karty. Dbáme na dodržování platné legislativy, proto jsou cenová zvýhodnění u těch produktů, u kterých to umožňují právní předpisy.

Co jsou individuální slevové kupony a jak je získat?

Individuální slevové kupony jsou speciální odměnou pro každého člena programu za nákupy v lékárnách PharmaPoint zapojených do věrnostního programu. Slevové kupony mohou členové obdržet elektronicky nebo mohou dostat informativní sms o jejich uložení na jejich osobním účtu. Přehled individuálních slevových kuponů najde každý člen také na svém internetovém osobním účtu. Kupony je možné vytisknout a nebo přeposlat na e-mail dalším osobám, které jsou registrovány ve Věrnostním programu lékáren PharmaPoint a vlastní věrnostní kartu. Dále je uvidí lékárna při naskenování karty, kupony jsou nastaveny automaticky, pokud tedy předložíte kartu a vyberete položku z kuponu, sleva se odečte automaticky. Slevové kupony nelze uplatnit bez předložení věrnostní karty a nelze je sčítat s jinými slevami. Podmínky použití jsou uvedeny na jednotlivých kuponech.

Co znamená sledování vzájemného působení léčiv a případných rizik plynoucích z jejich užívání?

V každé PharmaPoint lékárně zapojené do Věrnostního programu lékáren PharmaPoint bude moci váš lékárník na základě přehledu nakupovaných produktů spolu s věrnostní kartou vidět možná rizika plynoucí z užívání různých léčiv a doporučit vhodná řešení na míru. Platí pouze pro držitele věrnostní karty.

ZÁKAZNICKÝ INTERNETOVÝ PORTÁL

Co přináší zákaznický internetový portál?

Internetový portál přináší každému členu věrnostního programu:

 • Kompletní přehled všech nákupů v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu
 • Kompletní přehled slevových kuponů a akčních nabídek
 • Kompletní přehled produktů za zvýhodněné ceny pouze pro držitele věrnostní karty.
 • Kompletní přehled úspor s věrnostní kartou za volně prodejné produkty
 • V případě rodiny ucelený přehled všech členů rodiny v rámci jednoho účtu

Co je internetový osobní účet?

Internetový osobní účet slouží každému členu jako přehled veškerých nákupů, jeho slevových kuponů a aktuálních úspor, akčních nabídek apod. provedených s věrnostní kartou včetně stavu bodů. Bude-li více členů zapojeno do věrnostního programu jako součást jedné rodiny, vzniká automaticky společný účet rodiny, v rámci něhož jsou osobní účty podřazeny jako podúčty.

Jak se poprvé přihlásit do osobního účtu?

Pokud již vlastníte věrnostní kartu, zaregistrujte se následně do svého osobního účtu na adrese www.vernostniprogram.pharmapoint.cz. Pro první přihlášení zadejte čárový kód své věrnostní karty. Následně si zvolte své přihlašovací jméno a heslo, které budete následně používat pro každé další přihlášení. Při správném postupu vám bude zaslán ověřovací e-mail, jehož součástí bude potvrzení vámi zadaných přihlašovacích údajů.

Nemůžete se po zadání přihlašovacích údajů přihlásit ke svému osobnímu účtu. Pokaždé se objeví informace, že údaje jsou neplatné.

Zkontrolujte své přihlašovací údaje. Proběhla aktivace vašeho účtu bez problémů? Zkuste znovu aktivovat svůj osobní účet a následně se přihlásit.

Zapomněli jste nebo neznáte své heslo pro přihlášení?

Nové heslo si můžete nechat vygenerovat pomocí funkce „Zapomenuté heslo“ na stránce pro přihlášení.

Jak se odhlásit z e-mailových sdělení?

Pokud si již nepřejete zasílat e-mailingová sdělení, je možné se z rozesílky v rámci svého internetového osobního účtu odhlásit.

MOBILNÍ APLIKACE

Komu je určena mobilní aplikace … ?

Aplikace je určena všem držitelům mobilních telefonů s operačním systémem Android a iOS a je dostupná ke stažení z portálu Google Play, resp. App Store.

Jaké funkce nabízí mobilní aplikace … ?

 • Identifikaci člena věrnostního programu prostřednictvím mobilního telefonu. Aplikace obsahuje čárový kód shodný s věrnostní kartou, takže namísto karty je možné pro identifikaci v lékárně předkládat displej mobilního telefonu se zobrazeným čárovým kódem.
 • Funkce „Moje léky“ připomíná, co a kdy se má užívat.
 • Funkce „Moje recepty“ připomíná, čas objednání dalšího balení užívaných léků
 • Přehled nákupů a úspor realizovaných v lékárnách PharmaPoint zapojených do věrnostního programu
 • Push notifikace =  v mobilu se objeví zpráva např. o slevě
 • Informace o aktuálních akcích a slevách
 • Vyhledání nejbližší lékárny PharmaPoint

Jaké funkce jsou přístupné přihlášeným a nepřihlášeným uživatelům?

 • Všichni, přihlášení i nepřihlášení uživatelé, mohou využívat funkci připomínkovače Moje léky, anebo si mohou vyhledat nejbližší lékárnu
 • Přihlášení uživatelé, tj. členové věrnostního programu, mohou navíc aplikaci použít k identifikaci prostřednictvím čárového kódu zobrazeného na displeji mobilního telefonu, najdou celkovou sumu úspor plynoucích z členství ve věrnostním programu, přehled přípravků nakoupených v lékárnách a přehled personalizovaných nabídek (kuponů) přidělených v rámci marketingových akcí. 

Kde je možné vidět ukázky z aplikace a získat informace ke stažení?

Přehled všech funkcí a rady ke stažení je možné získat na www.vernostniprogram.pharmapoint.cz.

Pomoc s přihlášením do aplikace

Nedaří se Vám přihlásit se pomocí údajů z www.vernostniprogram.pharmapoint.cz? Přístup s údaji z věrnostního portálu je možný pouze pro členy Věrnostního programu lékáren PharmaPoint, kteří si již aktivovali svůj online osobní účet. To lze provést na www.vernostniprogram.pharmapoint.cz. Přihlášení do mobilní aplikace s těmito údaji bude následně ihned aktivováno.